Elektronický recept - apomed

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ELEKTRONICKÝ RECEPT

Váš lékař by Vám od 1.1.2018 měl předepsat lék formou elektronického receptu. Takový recept může mít několik forem:
- vypadá téměř stejně jako dosavadní klasický recept, liší se ale vytištěním rozsáhlého čárového kódu a kombinací písmen a čísel umístěnými u kódu, místo čárového kódu může být použit tzv. Qr kód,
- může Vám ale předat méně obsáhlý doklad obsahující někdy pouze čárový, resp. Qr. kód,
- může Vám však kód zaslat např. pouze formou SMS zprávy na mobilní telefon, nebo e-mailem.
Pro výdej léčiva u nás vždy stačí pouze předat nám jakoukoliv formou uvedený kód nebo kombinaci čísel a písmen patřící tomuto kódu. Veškeré informace načteme z těchto podkladů.

V případě, že nám zašlete (resp. přepošlete) potřebné údaje, budete mít za zvýhodněných podmínek lék připraven k odběru, v naléhavých případech a po předchozí dohodě Vám můžeme tento lék doručit přímo na Vaši adresu. O této službě se prosím informujte předem.

Současná legislativa umožňuje i výdej léčiva na základě dosud uživaných receptů v listinné formě.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky